rhizom-blog

tegne-for-at-forstå teorier

Teorier kan ofte være abstrakte og uhåndgribelige og derfor svære at forstå og få greb om. Ikke desto mindre er det en nødvendighed at forstå en teori før end at den kan operationaliseres. Det mærker jeg selv på egen krop i øjeblikket, hvor jeg forsøger at sætter mig ind i tankegangen i aktør-netværk teori, som er mit teoretiske udgangspunkt i specialet.

Til at beskrive begrebet aktør-netværk henter Bruno Latour blandt andet inspiration fra Félix Guattaris rhizomtænkning. I botanikken er rhizomet en jord- og rodstængel, som hvis karakteristika anvendes som metafor for aktør-netværket, der er uden begyndelse og slutningen og hvis primære funktion består i tranformationer. Inspireret af rhizommetaforen tegnede jeg et bud på, hvordan visuelle værktøjer har udbredt sig og skabt forbindelse til den case virksomhed, hvori jeg undersøger min problemstilling i specialet.

I processen med at illustrere transformationerne blev det afgørende, at jeg havde en forståelse af de teoretiske begreber. Der skulle en række forskellige skitser og mange timers teorilæsning til før tegningen udtrykte den forståelse jeg havde af aktør-netværket i relation til min problemstilling.

Men nu er illustrationen på plads og jeg har besluttet at den være gennemgående i mit speciale og udfoldes i takt med de forskellige analyseafsnit for at tydeligøre for læseren, hvordan aktør-netværk udvikles og forbindes.