tegne-for-at-facilitere

Eksternt link til filmen: tegne-for-at-facilitere

Det er min erfaring, at tegne-for-at-facilitere/grafisk facilitering skaber en fælles forståelse, et stort engagement og en øget hukommelse under og efter workshoppen.

Denne type af faciliterering egner sig særlig godt til:

  • Fusionsprocesser
  • Kick off workshops af nyetablerede teams
  • Medarbejder- og borgerinddragende workshops
  • Strategiimplementeringsworkshops
  • Samskabelses/co-creations workshops

Ligeledes kan grafisk facilitering med fordel anvendes på møder, hvor visuelle skabeloner og store stykker papir på væggen kan skabe et fælles billede og forståelse. Særlig på disse typer møder kan grafisk facilitering fungere som understøttende redskab.

  • Afklaringsmødet
  • Udviklingsmødet
  • Idégenereringsmødet
  • Problemløsningsmødet
  • Informationsmødet